Të gjitha produktet tona janë pa efekte anësore dhe rekomandohen të përdorën nga të gjitha kategoritë, përfshirë fëmijët 0-18 vjëc, gratë shtatëzëna, gratë në gjidhënie, moshat e treta si dhe pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike për shkak të përmbajtjes së tyre bimore, por janë produkte që merren nga përshkrimi i mjekut kurues!

BESOJI KLINIKËS STROKA!

Nishanët

a) Trajtimi estetik i nishaneve

b) Trajtimi i nishaneve për arsye shëndetësore

Trajtimi I nishaneve bëhet përmes një ose më shumë seancave të aplikimit të solucionit bimor mbi sipërfaqen e nishanit. Ky trajtim së pari është i sigurtë, së dyti është një trajtim parandalues dhe së treti është një trajtim estetik. Në asnjë rast trajtimet e nishaneve me këtë metodë nuk kanë sjellë problem të mëvonëshme shëndetësore.

Na kontakto dhe rezervo konsultën tënde!
Rezervo Konsultën